Yurtdışındaki Okulların Araştırılması 2017-05-03T22:08:07+00:00

Yıl 1960, ABD kendince sürekli uzay çalışmaları yaptığı yıllardır. Soğuk Savaş dönemi bütün çalışmalar sürerken bir sabah ABD’liler uyandığında SSCB’nin supitnik adlı aracı uzaya gönderdiğini gazetelerde okurlar. Tüm dünya en başta da ABD büyük şaşkınlık içindedir.Dünyanın süper gücü yenilmiştir. Bu yenilginin altından kalkılması gerekmektedir. O dönemde hızlı bir karar alınır ve fen liseleri kurulmasına karar verilir. Çünkü onlara göre bu yenilginin sebebi eğitim sistemidir ve çözüm de fen eğitimini yeniden yapılandırmaktır.

Müfredat yapılır ve ileri fizik, ileri matematik ve ileri kimya okutan liseler kurulur. Amaç bu liselerden mezun olan öğrencilerin bilimsel projeleri, patent sayılarını ve uzay çalışmalarını artırması ve Soğuk Savaş’ın tekrar galibi haline gelinmesidir. Liseler ABD’de hızla hayata geçirilir ama bunun yanında müttefik ülkelerde de kurulur. İşte 1962 yılında ilk olarak Türkiye’de Ankara Fen Lisesi kurulur. Amaç bilim adamı yetiştirmek ve özellikle uzay ve ileri proje eğitimi vermektir. İlk başlarda müfredat tamamen ABD tandanslı olarak yürütülür. Aradan yıllar geçer, Soğuk Savaş biter, ABD kendisine yeni bir alan belirler. Yeni hedef yaşam için bilim ve patent, marka üretecek nesiller yetiştirmektir.

Bu amaçla “fen ve teknoloji” liseleri kurulmaya başlanır. Artık amaç daha hızlı düşünen, yazılım ve teknoloji bilen girişimci bilim insanları yetiştirmektir. Eski fen liseleri tarihe gömülmüştür. Gelin görün ki Türkiye bu değişimi izleyemez. Türkiye halen 1962’de açılan Ankara Fen Lisesi mantığını doğru sayar ve bunların sayısını önce her ile bir tane, daha sonra da Allah ne verdiyse açmaya başlar. Bu okulların müfredatı halen bırakın ABD’deki gibi yeni teknoloji, yazılım ve hayat için bilim yapmayı, 1962 felsefesinin daha da gerisine gider.

Bu çalışma ile fen liseleri muadili yapıların tekrar incelenip fen liselerinin asli fonksiyonlarına dönmesi hedeflenmektedir.