Anket – Sosyal Altyapı 2017-05-03T22:08:06+00:00

SOSYAL ALTYAPI

İstanbul Atatürk Fen Lisesinin Sosyal Altyapısı.

Ders dışı sosyal faaliyetler desteklenmektedir.

%30.9

Kesinlikle Katılmıyorum

%32.9

Katılmıyorum

%28.3

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%7.9

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Öğrencilerin sosyalleşmesi desteklenmektedir.

%38.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%29.6

Katılmıyorum

%22.4

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%9.9

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Öğrenci kulüplerinin etkin çalışması sağlanmaktadır.

%57.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%27.6

Katılmıyorum

%14.5

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%0.7

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Okul spor takımları desteklenmektedir.

%13.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%18.4

Katılmıyorum

%36.2

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%28.9

Katılıyorum

%3.3

Kesinlikle Katılıyorum

Sosyal etkinlikler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

%23

Kesinlikle Katılmıyorum

%42.1

Katılmıyorum

%26.3

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%7.2

Katılıyorum

%1.3

Kesinlikle Katılıyorum

Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler yeterlidir.

%33.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%45.4

Katılmıyorum

%17.8

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%3.3

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler yararlıdır.

%7.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%11.2

Katılmıyorum

%30.9

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%45.4

Katılıyorum

%5.3

Kesinlikle Katılıyorum

Öğrencilerin özel hayatına müdahale edilmemektedir.

%46.1

Kesinlikle Katılmıyorum

%22.4

Katılmıyorum

%14.5

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%13.8

Katılıyorum

%3.3

Kesinlikle Katılıyorum

Öğrenciler, öğretmen ve idare ile özgürce iletişim kurabilmektedir.

%24.3

Kesinlikle Katılmıyorum

%25.7

Katılmıyorum

%20.4

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%25.7

Katılıyorum

%3.9

Kesinlikle Katılıyorum

Öğrencilerin asosyal olmaması için çaba harcanmaktadır.

%37.5

Kesinlikle Katılmıyorum

%35.5

Katılmıyorum

%18.4

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%7.9

Katılıyorum

%0.7

Kesinlikle Katılıyorum

Bilimsel Altyapı Anketi Bölüm Raporu

Bu kategorideki en düşük ortalamalar:

  • Öğrenci kulüplerinin etkin çalışması sağlanmaktadır. (1,58)
  • Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler yeterlidir. (1,90)
  • Öğrencilerin asosyal olmaması için çaba harcanmaktadır. (1,98)

Bu başlıkta en yüksek ortalama; “Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler yararlıdır” (3,28) ifadesine aittir.