Anket – Fiziksel Şartlar 2017-05-03T22:08:06+00:00

FİZİKSEL ŞARTLAR

İstanbul Atatürk Fen Lisesinin fiziksel şartları.

Laboratuvarlar yeterlidir

%38.8

Kesinlikle Katılmıyorum

%40.8

Katılmıyorum

%15.1

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%5.3

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Okul kütüphanesi yeterlidir.

%23

Kesinlikle Katılmıyorum

%29.6

Katılmıyorum

%27

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%18.4

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Bilgisayar laboratuvarı yeterlidir.

%77.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%17.1

Katılmıyorum

%3.9

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%1.3

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Laboratuvarlardaki ekipmanlar işlevseldir.

%23.7

Kesinlikle Katılmıyorum

%32.9

Katılmıyorum

%32.2

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%11.2

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Olimpiyat öğrencileri için çalışma alanları yeterlidir.

%17.8

Kesinlikle Katılmıyorum

%37.5

Katılmıyorum

%27

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%15.8

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Öğrenciler için serbest kullanım alanları ( sunum odası, aktivite odası gibi) yeterlidir.

%54.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%39.4

Katılmıyorum

%4.6

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%5.3

Katılıyorum

%0.7

Kesinlikle Katılıyorum

Yatakhanelerin kontenjanı yeterlidir.

%38.8

Kesinlikle Katılmıyorum

%34.2

Katılmıyorum

%12.5

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%12.5

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Yatakhanelerin temizliği yeterlidir.

%34.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%32.2

Katılmıyorum

%23.7

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%8.6

Katılıyorum

%1.3

Kesinlikle Katılıyorum

Yemekhanenin kapasitesi yeterlidir.

%10.5

Kesinlikle Katılmıyorum

%11.8

Katılmıyorum

%20.4

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%44.7

Katılıyorum

%12.5

Kesinlikle Katılıyorum

Yemekhanenin temizliği yeterlidir.

%17.1

Kesinlikle Katılmıyorum

%25.7

Katılmıyorum

%28.3

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%23.7

Katılıyorum

%5.3

Kesinlikle Katılıyorum

Yemek yapan personel işinde uzmandır.

%44.7

Kesinlikle Katılmıyorum

%23.7

Katılmıyorum

%20.4

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%9.2

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Kantinin temizliği yeterlidir

%5.3

Kesinlikle Katılmıyorum

%11.8

Katılmıyorum

%27.6

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%41.4

Katılıyorum

%13.8

Kesinlikle Katılıyorum

Kantindeki ürün ve hizmet kalitelidir.

%3.9

Kesinlikle Katılmıyorum

%5.9

Katılmıyorum

%21.1

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%51.3

Katılıyorum

%17.8

Kesinlikle Katılıyorum

Kantinin çalışma süresi yeterlidir.

%5.3

Kesinlikle Katılmıyorum

%11.2

Katılmıyorum

%13.2

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%54.6

Katılıyorum

%15.8

Kesinlikle Katılıyorum

Okul bahçesi güvenli bir alandır.

%6.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%13.2

Katılmıyorum

%19.7

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%44.7

Katılıyorum

%15.8

Kesinlikle Katılıyorum

Okulun spor imkanları yeterlidir.

%12.5

Kesinlikle Katılmıyorum

%33.6

Katılmıyorum

%40.1

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%12.5

Katılıyorum

%1.3

Kesinlikle Katılıyorum

Laboratuvarlar öğretmenlerce etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

%28.3

Kesinlikle Katılmıyorum

%46.7

Katılmıyorum

%19.1

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%5.9

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Laboratuvarlar öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

%39.5

Kesinlikle Katılmıyorum

%45.4

Katılmıyorum

%12.5

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%2.6

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Yemekler kalitelidir.

%45.4

Kesinlikle Katılmıyorum

%30.3

Katılmıyorum

%17.8

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%4.6

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Fiziksel Şartlar Anketi Bölüm Raporu

Bu kategorideki en düşük ortalamalar:

  • Bilgisayar laboratuarı yeterlidir. (1,29)
  • Öğrenciler için özel alanlar(sunum odası, aktivite odası vb.) yeterlidir. (1,63)
  • Laboratuarlar öğrenciler tarafından etkin şekilde kullanılmaktadır. (1,78)
  • Yemekler kalitelidir. (1,79)
  • Laboratuarlar yeterlidir. (1,86)

Fiziksel şartlar açısından “kantindeki ürün ve hizmet yeterlidir”(3,73) ve “kantinin çalışma süresi yeterlidir”(3,64) en yüksek ortalamalara sahiptir.

Kantinin okul idaresinden bağımsız bir birim olarak, okulun fiziksel imkanlarından yüksek değerlendirilmekte olması dikkat çekicidir.