Anket – Eğitim Kalitesi 2017-05-03T22:08:06+00:00

EĞİTİM KALİTESİ

İstanbul Atatürk Fen Lisesinin Eğitim Kalitesi.

Derslerin işlenişi ezbere dayalıdır.

%7.9

Kesinlikle Katılmıyorum

%31.6

Katılmıyorum

%28.3

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%24.3

Katılıyorum

%7.9

Kesinlikle Katılıyorum

Sözel derslerin konuları tarafsız işlenmektedir.

%15.8

Kesinlikle Katılmıyorum

%25.7

Katılmıyorum

%21.1

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%34.2

Katılıyorum

%3.3

Kesinlikle Katılıyorum

Öğretmen kalitesi yeterlidir.

%4.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%16.4

Katılmıyorum

%31.6

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%36.2

Katılıyorum

%11.2

Kesinlikle Katılıyorum

Öğretmenlerin danışmanlığı yeterlidir.

%14.5

Kesinlikle Katılmıyorum

%30.3

Katılmıyorum

%28.9

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%20.4

Katılıyorum

%5.9

Kesinlikle Katılıyorum

Öğretmenler alanlarında uzmandırlar.

%2

Kesinlikle Katılmıyorum

%7.9

Katılmıyorum

%24.3

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%50.7

Katılıyorum

%15.1

Kesinlikle Katılıyorum

Öğretmenler sosyal aktiviteleri desteklemektedir.

%19.1

Kesinlikle Katılmıyorum

%28.9

Katılmıyorum

%27

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%22.4

Katılıyorum

%2.6

Kesinlikle Katılıyorum

Öğretmenlerin eğitim motivasyonları yüksektir.

%8.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%15.8

Katılmıyorum

%27

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%42.1

Katılıyorum

%6.6

Kesinlikle Katılıyorum

Öğretmenler yoğun çalışma saatleri nedeniyle (okul, kurs vs…) verim kaybı yaşamaktadır.

%2.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%36.2

Katılmıyorum

%29.6

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%28.3

Katılıyorum

%3.3

Kesinlikle Katılıyorum

Eğitim Kalitesi Anketi Bölüm Raporu

Bu kategorideki en düşük ortalamalar:

  • Öğretmenler sosyal aktiviteleri desteklemektedir. (2,60)
  • Öğretmenlerin danışmanlığı yeterlidir. (2,72)
  • Sözel derslerin konuları tarafsız işlenmektedir. (2,80)

Bu başlıkta en yüksek ortalama; “Öğretmenlerin eğitim motivasyonları yüksektir” (3,20) ifadesine aittir.