Anket – Bilimsel Altyapı 2017-05-03T22:08:06+00:00

BİLİMSEL ALTYAPI

İstanbul Atatürk Fen Lisesinin Bilimsel Altyapısı.

Bilimsel olimpiyatlara hazırlık yeterlidir.

%13.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%29.6

Katılmıyorum

%32.9

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%22.4

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Bilimsel olimpiyatlarda her branşa eşit oranda önem verilmektedir.

%44.1

Kesinlikle Katılmıyorum

%34.9

Katılmıyorum

%14.5

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%5.3

Katılıyorum

%1.3

Kesinlikle Katılıyorum

Bilimsel projelere olimpiyatlar kadar değer verilmektedir.

%13.8

Kesinlikle Katılmıyorum

%27

Katılmıyorum

%25

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%32.2

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmaları takip edilmektedir.

%7.9

Kesinlikle Katılmıyorum

%23

Katılmıyorum

%30.9

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%35.5

Katılıyorum

%2.6

Kesinlikle Katılıyorum

Olimpiyat ve proje öğrencileri için gereken destek sağlanmaktadır.

%11.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%28.9

Katılmıyorum

%36.8

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%21.1

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Bilimsel yayın abonelikleri yeterlidir.

%35.5

Kesinlikle Katılmıyorum

%43.4

Katılmıyorum

%21.1

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%0

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Okul müfredatı bilimseldir.

%11.2

Kesinlikle Katılmıyorum

%23

Katılmıyorum

%30.3

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%32.2

Katılıyorum

%3.3

Kesinlikle Katılıyorum

Okul müfredatı bilim üretmeye yöneliktir.

%23.7

Kesinlikle Katılmıyorum

%44.7

Katılmıyorum

%19.7

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%9.2

Katılıyorum

%2.6

Kesinlikle Katılıyorum

Okul müfredatı öğrenciyi not kaygısından uzaklaştırarak, bilim üretmeye yönlendirir.

%64.5

Kesinlikle Katılmıyorum

%28.9

Katılmıyorum

%4.6

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%1.5

Katılıyorum

%0.7

Kesinlikle Katılıyorum

Seçmeli fen dersleri yeterlidir.

%27.6

Kesinlikle Katılmıyorum

%29.6

Katılmıyorum

%26.3

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%13.8

Katılıyorum

%2.6

Kesinlikle Katılıyorum

İspat odaklı analitik eğitim verilmektedir.

%5.9

Kesinlikle Katılmıyorum

%13.8

Katılmıyorum

%32.9

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%38.8

Katılıyorum

%8.6

Kesinlikle Katılıyorum

Yabancı dil eğitimi yeterlidir.

%61.8

Kesinlikle Katılmıyorum

%22.4

Katılmıyorum

%10.5

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%3.3

Katılıyorum

%2

Kesinlikle Katılıyorum

Laboratuvarlar etkin olarak kullanılmaktadır.

%41.4

Kesinlikle Katılmıyorum

%44.7

Katılmıyorum

%12.5

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

%1.3

Katılıyorum

%0

Kesinlikle Katılıyorum

Bilimsel Altyapı Anketi Bölüm Raporu

Bu kategorideki en düşük ortalamalar:

  • Okul müfredatı öğrenciyi not kaygısından uzaklaştırarak, bilim üretmeye yönlendirir (1,44)
  • Yabancı dil eğitimi yeterlidir. (1,60)
  • Laboratuarlar etkin olarak kullanılmaktadır. (1,73)

Bu başlıkta en yüksek ortalama; “İspat odaklı analitik eğitim verilmektedir” (3,28) ifadesine aittir.