İAFED İAFL Anket Çalışması 2017-05-03T22:08:06+00:00

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİNDEKİ SORUNLARA EN KAPSAMLI PROJEKSİYONU TUTTUK

153 Mezun’un, katılımıyla tamamlandı..

İAFL ANKET ÇALIŞMASI

Bir süredir üzerine yoğunlaştığımız anket çalışmamız tamamlanmıştır. Bu araştırmanın amacı İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencilerinin problemlerini tespit etmek ve kendisinden sonra gerçekleştirilecek araştırmalara pilot araştırma olarak yol göstermesidir. İki aşamalı olarak yapılan araştırma sonuçlarını ekte görebilirsiniz. Yönetici özeti herkesin anlayabileceği sadelikte hazırlanmıştır.

Sosyal bilimler araştırmalarında Cronbach’s Alpha değeri 0,60 üzerinde olan araştırmalar geçerli kabul edilir. Bu anketteki değerler anketin güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Bu anket çalışması önümüzdeki iki yıl süresince yapacağımız çalışmalara ve iki yılın sonunda hazırlayacağımız rapor için bir ön araştırma niteliğindedir. İlerleyen günlerde hazırlayacağımız ülke çapındaki rapor konusunda bizlerle birlikte çalışacak sosyal bilimler alanından çalışan akademisyen ve öğrenciler için bir ilan yayınlayacağız. Ümit ediyoruz ki bu anket çalışması fen liselerinin sorunlarının çözümü için ilk adım olur.

Saygılarımızla.

DEMOGRAFİK SORULAR

Anket yapılan grubun demografik özellikleri.

Fen Lisesi’nden mezun olduğunuz yıl?

2014

%45.4

2015

%23

2016

%31.6

Cinsiyetiniz?

Kadın

%45.4

Erkek

%54.6

Mezun olduğunuz ilkokul?

Devlet

%61.2

Özel

%38.8

Tercih edilen üniversite bölümü?

Mühendislik

%32.9

Tıp

%50

Diğer

%17.1

Yurtta kalma durumu?

Gündüzlü

%38.8

Yatılı (Haftasonu Evde)

%30.3

Tam Yatılı

%30.9

Yurtta kalıyorsanız hangi yurtta kaldığınızı belirtiniz.

Okul Yurdu

%76.8

Özel Yurt

%23.2

Fen Lisesine nereden geldiniz?

Şehir İçi

%57.9

Şehir Dışı

%42.1

Anket Ana Başlıkları

Fiziksel Şartlar

Eğitim Kalitesi

Bilimsel Altyapı

Sosyal Altyapı

İdari Yönetim

İAFL Anket Çalışması – Yönetici Özeti